privacy

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor Apotheek Wijmenput.

Bijgevolg is https://www.apotheekwijmenput.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Zo respecteert Apotheek Wijmenput nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.

Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 11 van onze Disclaimer.

Openingsuren

maandag tot vrijdag
8u30 – 12u30
13u30 – 18u30

zaterdag
8u30 – 12u30